Gamla Rådhuset i all sin prakt

En av Jönköpings äldsta och mest praktfulla byggnader är Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget. Byggnaden är aktuell nu i dagarna när byggnadsställningarna rivs och fasaderna åter kan upplevas. Tekniska kontoret inom Jönköpings kommun tog för ett tag sedan initiativ till en exteriör restaurering och vi som varit inblandade känner oss nöjda med resultatet. En mer omfattande fasadupprustning företogs senast 1977, så nu var det dags igen.

Efter restaureringVårt mål den här gången har varit att bibehålla den tidigare färgsättning, eftersom den utgick från den ursprungliga från 1600-talets slut. Att hitta kulörbeteckningarna var inte svårt, utan de fanns arkiverade på länsmuseet.

Den gamla rådhusbyggnaden ritades 1692 av landshövdingen Erik Dahlberg. Inledningsvis gick det trögt, men 1696 påbörjades bygget under murmästaren Fabian Wolthers ledning. I oktober 1699 skede invigningen.

KristinagårdenLandshövdingen Erik Dahlberg var en mångfrestare och han har gjort sig känd inom flera områden, bland annat som arkitekt. Ett exempel på nära håll är Kristinagården invid Kristine kyrka. Denna byggnad uppfördes som skolhus ungefär samtidigt med rådhuset. Teckningen här invid visar hur skolan kan ha sett ut när den var nybyggd. Den skall ha haft ungefär samma färgsättning som rådhuset.

2015-156_Karolinerhuset Växjö Anders Franzen_2015-09-11 091Länsmuseet utför för närvarande en utredning kring det så kallade Karolinerhuset i Växjö. Karolinerhuset uppfördes på 1690-talet som skolbyggnad alldeles invid Växjö domkyrka. Det har tidigare varit oklart vem som ritade Karolinerhuset, men vår nya utredning argumenterar för att Erik Dahlberg varit upphovsman även här. Förutom likheterna i utformningen finns det fler kopplingar, exempelvis att murmästaren Wolther var delaktig i båda projekten. Dessutom anger en källa att Karolinerhuset ritats av någon på Fortifikationsstaten i Jönköping. Vem var chef för fortifikationsstaten om inte – Erik Dahlberg!

Text och foto: Anders Franzén

Teckningen är skapad av tecknaren B. Göran efter anvisningar av fil. dr Bo E .Karlson.

Annons

I världens tjänst!

Med internet och större sökmöjligheter så har förfrågningarna breddats, inte bara vad gäller innehåll utan också rent geografiskt. Våra specialområden blir kända i en vidare krets och frågorna från allmänheten och andra inom branschen kan komma långt ifrån.

I veckan fick jag en fråga från English Heritage om arkitekten Bent Jörgen Jörgensen. Frågeställaren hade hittat information om den artikel jag skrev i museets årsbok 2007 ”Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet”, där mina kollegor och jag skrev om kända och okända arkitekter som varit verksamma i länet.

Bent Jörgen Jörgensen (1915-1999) var dansk och utbildad i Köpenhamn, men verksam i Växjö med eget kontor från 1947. Jörgensen har i hög grad medverkat till att forma det moderna Växjö, men han hade också ett flertal stora uppdrag i Jönköpings län så som stadshotellet i Värnamo och stadshuset i Vetlanda.

Den aktuella fråga var föranledd av att Jörgensen ritade en kompletterande byggnad till Svenska Sjömanskyrkan i London 1966. English Heritage diskuterar nu att skydda byggnaden, då Svenska kyrkan sedan något år har avvecklat fastigheten. Genom att ge English Heritage mera information om Jörgensen och hans verk har vi förhoppningsvis också kunnat bidra till kulturminnesvården i London.

sjömanskyrkan i London

Foto: English Heritage

 

Britt-Marie Börjesgård