Forserums kyrka från luften

forseums-ka-kulturmiljobildForserums kyrka är i grunden tidigmedeltida, men den byggdes till mot öster 1781. År 1902 gjordes en stor ombyggnad när den gamla klockstapeln revs och ersattes av ett helt nytt torn, i enlighet med arkitekt Fredrik Sundbärgs ritningar. Den ålderdomliga landsbygdskyrkan skulle bli lite mer av en barockkyrka. Samtidigt ersattes också det gamla spåntaket av ett nytt plåttak. Plåten på långhuset var galvad och sinuskorrugerad – en typ som vi i dag mest ser på ladugårdar.

I mitten av 1930-talet tänkte man tvärt om. Då ville man radera ut Sundbärgs barockkyrka och gå tillbaka till ett äldre utseende genom att bland annat återlägga spåntaket. Arbetena genomfördes 1935 och detta sammanföll med den flygfotografering, som gjordes i trakterna just då. Bilden visar just det skede när man har påbörjat rivningen. En del detaljer på tornet har rivits och byggfolket står i begrepp att plocka av långhusets plåttak.

flygbild-1935Tittar vi noga på tornets byggnadsställningar ser vi att allt var av trä och att varje våning – bomlag – bestod av 1–3 lösa plank. Vad skulle skyddsombudet sagt om detta i dag?

flygbild-1935-torndetalj

Nästa steg var att man rev tornhuven och ersatte den med en rak spira. Tittar man närmare till höger ser man hur några byggnadsarbetare har stannat upp i arbetet och blickar upp mot det fotograferande flygplanet. Kanske är den ansvarige byggmästaren Oskar Johansson från Vaggeryd en av dem? Runt omkring ligger också mängder av rivet byggnadsmaterial.

flygbild-1935-kordetalj

Anders Franzén

Annonser

Antikvariskt på hög nivå 3 – länets högsta slangtork

Att skydda en stad från förödande bräder har varit en av de viktigaste frågorna för städernas styrande. Jönköping fick sin första brandordning 1681, men under många år var det motigt. Brandredskap var dyra, brandvakter likaså.

Det tycks vara så att varje gång Jönköping drabbats av stadsbrand (exempelvis 1691, 1716, 1730, 1785, 1790, 1835 och 1854) har diskussionerna om brandsäkerhet tagit fart. Likaså har förutsättningarna för brandkassor och brandförsäkringar aktualiserats. År 1828 bildades Städernas allmänna brandstodsbolag för att sprida riskerna. Brandförsäkringar blev successivt ett vanligt och framgångsrikt alternativ, men det gällde att brandförsäkringsbolagen kunde hantera stora ersättningsfall. Midsommarhelgen 1888 drabbades både Sundsvall, Umeå och Lilla Edet av stadsbränder.

2010 03 25 001

På 1890-talet beslutade man att uppföra en ny brandstation i Jönköping. Den ritades av stadsarkitekten Fredrik Sundbärg och den är en av stadens karaktärsbyggnader. Tornet har en av sina förebilder i rådhuset Palazzo Vecchios medeltida torn i Florens.

Tornets funktion var inte observationsplats för brandvakter. I stället användes tornet för att hissa upp brandslangarna som måste torka mellan utryckningarna. I dag finns delar av hissanordningen kvar i brandstationens torn. Högst upp i tornet finns en yttre gång, som man har en hänförande utsikt ifrån!

Mobilbilder 1 191 SAMSUNG

Text och bild: Anders FranzénSAMSUNG