Återvinning på hög nivå

När Rogberga församling byggde ny kyrka 1867 tog man tillvara delar av brädorna från den gamla kyrkans innertak. Brädorna nyttjades dock som vilket byggmaterial som helt, så utan inbördes ordning finns i tornet, i taket över klockorna, partiella rester av en takmålning. Den är utförd av Jönköpingsmålaren Carl Gustaf Nehrman som var den siste i raden av kyrkomålare i staden. Carl Gustaf Nehrman var född 1720 i Sölvesborg och började sin bana som elev hos Zschotzscher i Växjö under åren 17381743. Han arbetade en kort period som unggesäll för Kinnerus 17451746 i Jönköping och kom sedan att förestå änkan Petersons verkstad i samma stad. Målningen i Rogberga kyrka gjorde han 17461747 när han fortfarande var gesäll och arbetade för Petersons änka. Efter en kort tid i Linköping i början av 1750-talet återvände han till Jönköping och fick burskap i Jönköping 1753. Han hade året innan gift sig med Petersons dotter Charlotta Helena. Nehrman var verksam fram till sin död 1782.

Nehrman blev en anlitad kyrkomålare och han får ses som den siste i raden som rikligt smyckade kyrkorna i Jönköpingstrakten. Det finns dock inte så många kända och bevarade verk av honom. De bäst bevarade målningarna finns i Öggestorps kyrka där fem tillvaratagna partier från takmålningen i koret i den gamla kyrkan finns inramade. Det är bland annat en bildsvit med Adam och Eva i Paradiset. I Almesåkra finns också ett stort antal tillvaratagna brädor från den gamla kyrkans tak. De är omhändertagna av konservatorer, skyddsklistrade och ligger väl förvarande, men är kanske inte så lätta att se.

Adam och Eva i Öggestorps kyrka.

Takmålningen i Rogberga kyrka var delvis uppförd på väv och uppspikad i taket, en för kyrkor något ovanlig teknik. Det finns en ögonvittnesskildring från 1863 då folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren besökte kyrkan och beskriver målningarna som ”rätt god i tekningen och utförd med en delikat frihet som vittnar om mannens smak”. Vid den tiden var dock den gamla kyrkan satt på undantag då man planerade bygga ny och han berättar vidare att stora delar av målningen hade blivit förstörd och var överkalkad utom i mitten. Han har också gjort en avritning av taket där mycket av motiven finns avbildade och beskrivna. Mandelgren var också i den närliggande Öggestorps kyrka och dokumenterade målningarna där. Han beskriver kortaket och den devis i anslutning som berättar att taket målades 1755 av Nehrman.

Nils Månsson Mandelgren skiss över takmålningen och beskrivning av motiven. (För den som vill se mera av Mandelgrens material finns en del digitaliserat via Folklivsarkivet, Lunds universitet.)

I Rogberga kyrka sitter som sagt de återanvända brädorna i taket över klockorna i anslutning till ljudluckorna. Där har de utsatts för både väder och vind under 150-års tid, då luckorna öppnas varje gång klockorna ringer. Men det går fortfarande att se brottstycken av ett mycket drivet figurmåleri. Slitaget och den slumpvisa placeringen gör att det är svårt att se helheten men de bevarade detaljerna är partiellt förbluffande klara och anslående.

Att få se och uppleva sådana här historiska spår tillhör en del av antikvariejobbets tjusning.

De personhistoriska uppgifterna om Nehrman är hämtade ur Per Erikssons bok ”Fägna och förnöja” som utkom 2002 och beskriver Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekel. Ragnar Lindstam skriver om Rogberga gamla kyrka i boken ”Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit i Tveta Vista Mo” som utkom 1932. Där finns bland annat en utskrift av Mandelgrens beskrivning av taket i kyrkan.

Britt-Marie Börjesgård

Annons

Historia under kyrkogolv

Flera brädor och bjälkar från 1730 års kyrkodekorationer (målarmästaren Johan Christian Peterson) togs tillvara när man 1865 byggde ny kyrka i Bankeryd, aningen prosaiskt som trossbotten och torntak.

Mycket kan gömma sig i golv och på vindar i kyrkorna. En till synes ordinär 1800-talskyrka kan innehålla återanvända rester av såväl medeltida träkyrkor som bemålade innertak från 1600- och 1700-tal. Nydragning av värmeledningar i Bankeryds kyrka från 1865 föranledde att antikvarien fick krypa ned under golvet. Där kunde jag se flera dekorationsmålade bjälkar och takbrädor från föregående kyrka. Det var målade akantusslingor i grått på röd botten, en hand med en målad ros och en bit av en helveteskildring. Motiven var målade 1730 av mäster Johan Christian Peterson från Jönköping, kollega till Johan Kinnerus vid dekorationen av Habo kyrka, hans enda intakt bevarade verk. Eftersom man förr tog till vara allt som gick att återanvända så ligger dessa brädor nu som trossbotten under kyrkan, ytterligare några sitter monterade som tak i ett tornrum, huller om buller och några har kommit till heders i ett nyordnat museum i gamla bårhuset. I andra kyrkor kan man se renässans- och barockmåleri som underpanel till yttertak, i andra fall ligger en trave dammiga bräder i ett hörn, till synes skräp, men tittar man närmare är det en konsthistorisk skatt.

Helvetet och Yttersta domen från 1747 på undantag över klockorna i Rogberga kyrka sedan 1800-talet.

I Rogberga kyrkas klockkammare kan man titta uppåt och hoppa till av skräckblandad förtjusning över en synnerligen realistisk helvetesskildring anno 1747, signerad jönköpingsmästaren Carl Gustaf Nehrman. Golv och vindar gömmer ibland ännu ett bortglömt och dolt kulturarv som lätt kan förfaras av okunskap vid renoveringar och elinstallationer. För att inte tala om all kyrkoinredning som på 1800-talet auktionerades ut för att hamna i socknarnas uthus.

Image020_21Renässansmåleri från 1600-talet på vinden i Norra Hestra kyrka.

IMG_2328Välordnad förvaring av målat 1700-talstak i Almesåkra kyrka.

Robin Gullbrandsson