Lite om Waldemar Lorentzons konst i Småland

Kyrkomåleri förknippar vi främst med det som skapades i de gamla sockenkyrkorna från medeltid fram till klassicismens genombrott omkring 1770, när det blev modernt med mer återhållsamt dekorerade kyrkorum med Ordet i centrum. Kyrkomåleriet återkom under 1800-talets andra hälft med textband, kvadermålning och en del figurframställningar, men detta konstuttryck kom snart att få en hård dom. Det tidiga 1900-talets smak föraktade det mesta av föregående generations målerier. Därför gick också mycket förlorat vid invändiga ommålningar. Kyrkomåleriet under efterkrigstiden har emellertid ofta varit av hög kvalitet och bevarats. Konstnären Waldemar Lorentzons verk är exempel, som förekommer i flera kyrkor.

RefteleWaldemar Lorentzon bildade tillsammans med ett par kusiner och några andra konstnärsvänner den så kallade Halmstadgruppen 1929. I ett tidigt skede präglades medlemmarnas konst av främst surrealismens idéer om att ta sig bortom logikens regler för att locka fram det undermedvetna.

I slutet av 1930-talet engagerade sig Lorentzon i den så kallade Oxfordgruppen, som senare blev MRA (Moral Re-Armament). Intresset för religiösa frågor gjorde att han från 1950-talet merendels kom att ägna sig åt kyrkligt måleri. I Småland finns det flera exempel på detta!

Ett tidigt exempel är målningen i kortaket i Reftele kyrka från 1932 (se bild ovan). Temat för målningen är bibelordet: ”och han utsände de tolv till att predika Guds rike och göra de sjuka helbrägda”.

Ryssby kyrkaPå 1950-talet skapade Lorentzon ytterligare två kortakmålningar – en i Ryssby kyrka (Se bild till vänster) nära Ljungby och en i Månsarps kyrka (se nedan) söder om Jönköping. En likhet mellan dessa är att Kristus framställs inom en mandorla – en mandelformad gloria. På ömse sidor om Kristus finns figurframställningar, som illustrerar konstverkets tema. I Ryssby kyrka framställs frälsningshistorien och i Månsarps kyrka är konstverkets tema Kristi återkomst.

Månsarps kyrka 7 april 2014 088Månsarps ka 8 nov 2013 029

 

 

 

 

 

Text: Anders Franzén, bild: Robin Gullbrandsson och Anders Franzén

 

Annons

Snart kräver gräsmattan en insats!

En välskött gräsmatta är väl ett måste för många trädgårdsägare. Men i dag ska det helst ske med hjälpmedel som inte belastar miljön och det har man gjort förr…

Rerftele gräsmattaEtt sätt som praktiserades vid tingshuset för Västbo härad i Reftele framgår av denna flygbild (detalj nedan) från 1946. Här placerade man två små, flyttbara hägnader på gräsmattan och lät sedan några får göra jobbet. Mer miljövänligt kan man väl knappast tänka sig!

Rerftele gräsmatta detalj

De tidigaste gräsklipparna konstruerades i gräsmattans hemland Storbritannien, men Södra vätterbygden har också långa traditioner genom Husqvarna AB, Åminne Bruk och Norrahammars Bruk AB i detta avseende. Bilden visar en handdriven cylindergräsklippare från Norrahammars bruk i Rådhusparken i Jönköping 1933. Gräsklippningen tycks gå kolossalt lättvindigt!Gräsklippning

StadsparkenOmkring 1950 användes både handdrivna och motordrivna cylindergräsklippare på Stadsparksvallen i Jönköping. I bakgrunden på höjden skymtar Bäckaby kyrka.
Ovanstående torde bevisa två självklarheter – att gräsmattan kan skötas på olika sätt och att länsmuseets arkiv innehåller många skojiga bilder!

Anders Franzén

Vad gör man när det regnar…

Reftele kyrka från vägen. Foto: JLM, Robin Gullbrandsson.

När det inte är väder för badstranden eller för att måla huset så finns det mycket annat att göra.

Varför inte turista hemma? Ett besök i en öppen sommarkyrka ger ofta möjlighet att ta del av kulturhistoria på många sätt, byggnaden i sig, föremålen i kyrkan och kyrkogården med dess gravstenar ger en bild av församlingen och dess människor över tiden.

Gravvård vid Nässjö gamla kyrka. foto: JLM, Anette Lindgren.

I Jönköpings län finns många fina och intressanta kyrkor, allt från små medeltida kyrkor, det sena 1600-talets korskyrkor, 1800-talets rena kyrkor som ibland går under den något nedvärderande epitetet ”tegnerlador” till stora katedraler både i trä och sten.

Se konsten, arkitekturen, eller bara njut av friden!

Vila under valven i Ölmstads kyrka. Foto: JLM, Robin Gullbrandsson.

Britt-Marie Börjesgård