Visioner och verklighet – aktuell stadsvandring i Jönköping

När det gamla läroverkshuset i Rådhusparken tömts 1913 och eleverna flyttat in i det nya skolhuset (i dag Per Brahegymnasiet), skulle läroverket byggas om till rådhus. För att åstadkomma ändamålsenliga lokaler och en representativ exteriör utlyste staden en nationell arkitekttävling.  1 Karl SamuelsonDet vinnande förslaget hade skapats av den unge arkitekten Karl Samuelson. Gammal svensk byggnadstradition värderades högt och därför tog han intryck av byggnaderna kring Hovrättstorget och använde dessa som inspiration. Det är därför hans förslag har en monumental yttertrappa som i hög grad liknar den som finns på Göta hovrätt.1 Karl Samuelson perspektiv

Karl Samuelsons förslag genomfördes aldrig utan ombyggnaden genomfördes enligt andra ritningar.

Visioner i kontrast till genomförd verklighet är temat för den stadsvandring som hålls av länsmuseets antikvarie Anders Franzén i kväll onsdagen den 2 september kl 18.00. Samling vid fontänen i Rådhusparken. Välkomna!

Annons

Snart kräver gräsmattan en insats!

En välskött gräsmatta är väl ett måste för många trädgårdsägare. Men i dag ska det helst ske med hjälpmedel som inte belastar miljön och det har man gjort förr…

Rerftele gräsmattaEtt sätt som praktiserades vid tingshuset för Västbo härad i Reftele framgår av denna flygbild (detalj nedan) från 1946. Här placerade man två små, flyttbara hägnader på gräsmattan och lät sedan några får göra jobbet. Mer miljövänligt kan man väl knappast tänka sig!

Rerftele gräsmatta detalj

De tidigaste gräsklipparna konstruerades i gräsmattans hemland Storbritannien, men Södra vätterbygden har också långa traditioner genom Husqvarna AB, Åminne Bruk och Norrahammars Bruk AB i detta avseende. Bilden visar en handdriven cylindergräsklippare från Norrahammars bruk i Rådhusparken i Jönköping 1933. Gräsklippningen tycks gå kolossalt lättvindigt!Gräsklippning

StadsparkenOmkring 1950 användes både handdrivna och motordrivna cylindergräsklippare på Stadsparksvallen i Jönköping. I bakgrunden på höjden skymtar Bäckaby kyrka.
Ovanstående torde bevisa två självklarheter – att gräsmattan kan skötas på olika sätt och att länsmuseets arkiv innehåller många skojiga bilder!

Anders Franzén