Ny bok om Smålands medeltidskyrkor

fig76-8111Relief på Vallsjö gamla kyrka. Foto: Mikael Ullén.

På onsdag den 17 juni kl. 14.30 vid Vallsjö gamla kyrka presenteras länsmuseets senaste bok: Kyrkobyggare och stenmästare i småländsk medeltid av Marian Ullén, rikt illustrerad med nytagna foton av Mikael Ullén.

M+M0610bMarian och Mikael Ullén vid Myresjö gamla kyrka.

Småland hamnar ofta i skuggan av sina grannlandskap när Sveriges tidigmedeltida kyrkor presenteras. Det är orättvist. Småland kan uppvisa några av fastlandets finaste prov på bevarad romansk stenskulptur. Vi kan till exempel se på det gamla folklandet Njudungs absidkyrkor eller den synnerligen märkliga kyrkan i Rydaholm. Många av dessa kyrkor ges med denna bok för första gången en mer uttömmande beskrivning och tolkning i ord och bild. Marian Ulléns forskning och fotografen Mikael Ulléns bilder bidrar här till att fylla en lucka i den svenska konsthistoriska litteraturen. Få är bättre lämpade än Marian Ullén för denna uppgift. Hon är född och uppväxt i Småland. Som specialist vid Riksantikvarieämbetet har hon ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att utforska de småländska medeltidskyrkorna, en uppgift som ännu inte är avslutad. I fyra fristående kapitel får vi som läsare bekanta oss med olika delar av småländsk medeltid, som de möter oss i de ännu bevarade kyrkorna och deras utsmyckning. Vi ser spåren av maktambitioner hos biskopar och lokala potentater. Vi ges en inblick i medeltidsmänniskans föreställningsvärld, uttryckt i dopfuntarnas goda och onda monster. Relieferna eggar fantasin med sina lejon, kentaurer, gripar, drakar och satyrer. Hur hänger de samman med det kristna budskap som på 1100- och 1200-talen förkunnades och anammades i Småland? Vad ville den tidens kyrkobyggare och stenmästare förmedla till sin omvärld och eftervärld? Några av dessa personer känner vi till namn, biskop Gisle i Linköping, stenhuggarna Bose och Finnvid, medan flertalet är okända. Länsmuseets förhoppning är att denna bok kan bidra till att väcka intresse för den kulturhistoriska skatt som Smålands medeltidskyrkor är.

Robin Gullbrandsson

 

Annons

Njudungskyrkorna – värda en omväg!

I Njudung, i trakten runt Vetlanda och Sävsjö finns flera fina medeltida kyrkor, så kallade Njudungskyrkor. Det som kännetecknar en Njudungskyrka är byggnadstypen med långhus, kor och absid. Lannaskede gamla kyrka norr om Landsbro är ett anslående exempel.

Uppbyggnaden med långhus, kor och absid kännetecknar de så kallade Njudungskyrkorna. Skiss Robin Gullbrandsson.

Kyrkan i Lannaskede, har interiört fått behålla sin medeltida form med en trång passage mellan långhuset och koret. I flertalet kyrkor har triumfbågen, som valvet mellan långhus och kor kallas, vidgats i senare tid på grund av ändrade kyrkoritualer efter reformationen.

I koret finns rester av romanska bildsviter och långhuset har målningar och inredning från 1600-talet och tidigt 1700-tal.

Sydfasaden med baldakinportalen och den målade renässansbården efter avslutad restaurering och konservering.

Utvändigt är kyrkan prydd med en målad renässansdekor i rött med tofsar och målade hörnkedjor. Baldakinportalen av sandsten på sydfasaden rekonstruerades vid restaureringen 1938. Kyrkan hade då stått som ödekyrka sedan den nya kyrkan, gemensam för Lannaskede och Myresjö församlingar stod klar 1876. År 2009 genomfördes en fasadrestaurering, samt konservering av dekormåleriet och stenportalen. I vapenhuset finns dessutom en tidigmedeltida gravkista en så kallad Eskilstunakista med ristade kors, runor och djurornamentik, vilket daterar dem till 1000-talet. För att nämna något om denna intressanta kyrka.Om det inte är på hemmaplan så är verkligen Lannaskede gamla kyrka värd en omväg!

Britt-Marie Börjesgård