På räls i 150 år

I år är det 150 år sedan Södra stambanan invigdes. Den var resultatet av ett kostsamt men verkligt framtidssyftande beslut, drygt tio år tidigare. Det var 1853- och 1854-års riksdagar som fattade beslut om att bygga ett nationellt järnvägsnät som inbegrep bland annat södra stambanan. År 1855 uppdrogs åt den kände och välmeriterade kanalbyggaren Nils Ericsson att ansvara för byggandet. Banbyggnaden indelades i två linjesträckningar; Falköping (Ranten) – Jönköping och sträckan Malmö – Jönköping. Parallellt pågick även byggnationen av Vestra stambanan. Arbetena med banan gick i rask takt och åtta år efter den första bandelens öppnande, i december 1964, kunde hela den 381 kilometer långa södra stambanan öppnas för all­män trafik. Från 1856 till 1864 hade banan öppnats i etapper och sträckorna Falköping (Ranten) – Mullsjö (38 km) öppnades för trafik november 1862 och sträckan Mullsjö ­– Jönköping (31 km) i december 1863. I Falköping anslöt banan till Vestra stambanan för vidare förbindelse mot Stockholm. På den tiden tog resan Stockholm – Malmö två dagar och Jönköping var ett lämpligt stopp efter första dagens resa. Det var den kommande järnvägsförbindelsen som var en viktig faktor till att Stora hotellet kom att byggas. Hotellet stod klart i god tid och  firade sitt 150-årsjubileum 2010.

Banan invigdes som sagt i december 1864, men redan nu till helgen blir det stort firande med ett jubileumståg som går från Malmö till Stockholm. På lördag den 6 september är det tågstopp i Nässjö och även om alla biljetter på tåget sedan länge är slutsålda finns det möjlighet att kika på det stora klassiska ångloket vid Nässjö station på lördag eftermiddag och för den morgonpigge på söndag morgon när färden går vidare mot Stockholm. I Nässjö blir det också en rad andra aktiviteter för den järnvägsintresserade. Läs mera här.

Den dragning som vi idag tänker på som södra stambanan genom östra Mellansverige ersatte sträckningen över Falköping – Jönköping år 1874.

Annons

Torvströ och byggnadsminne

Torvhantering på mossen 1908. Bilden tillhör Föreningen Ryttarens torvströfabrik.

På lördag den 12 maj invigs ett nytt byggnadsminne med beröring till Jönköpings län. Ryttarens torvströfabrik anlades 1906 av Nils Hartelius på Grimstorp, en av de större gårdarna i Sandhems socken i Mullsjö kommun. Fabrikbyggnaden ligger någon kilometer norr om gården i Yllestads socken i Falköpings kommun, längs med järnvägen. Byggnadsminnesförklaringen omfattar dock även några fastigheter i Mullsjö kommun.

Ryttarens torvströfabrik är en spännande industrimiljö med bevarad bebyggelse från tidigt 1900-tal. Med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder, sågverk, torvmossar och smalspårig järnväg för torvtransporten. Det bröts torv på mossen i 90 år och efter att verksamheten lades ned bildades Föreningen Ryttarens torvströfabrik med syfte att bevara fabriken. Ett väl utfört arbete som nu har belönats med en byggnadsminnesförklaring.

Föreningen inbjuder alla intresserade att delta, läs mera på deras hemsida om invigningen, hur du hittar dit och om om fabrikens historia.

Britt-Marie Börjesgård