Hembesök i Linneryd

Ibland blir man särskilt glad, idag fick jag en trevlig överraskning med posten. Senaste numret av tidskriften Gård & Torp har gjort ett tiosidigt reportage från gården Linneryd i Malmbäcks socken.

linneryd

Uppslag ur Gård & Torp nr 10/13.

Det är ett arbete som väl tål att skildra. Fastighetsägaren har med stor energi och engagemang restaurerat den gamla manbyggnaden, ett arbete som jag från länsmuseets sida har följt som antikvarisk medverkande redan från de första trevande stegen 1999. Det började med återställandet av en veranda och restaurering av jordkällaren. Sen följde nyproduktion och återinsättande av de spröjsade fönstren. Efterhand kom också den inre arbetena igång, med murstockar och inre ytskikt. I resonemang med länsstyrelsen och fastighetsägaren gjorde vi en bevarandeplan för att bestämma nivå, tidsskikt och avvägningar. Men i slutändan var det huset och de faktiska lagren som stod för urvalet.

Linneryd är ett exempel på hur bra det kan bli när det finns en engagerad och uthållig fastighetsägare, en länsstyrelsen som tänker långsiktigt, duktiga hantverkare inom olika skrån och när arbetet bedrivs i en dynamisk dialog under processens gång. Parallellt med arbetena med byggnaden har fastighetsägaren också lagt stor vikt och möda vid att återställa och hägna kulturlandskapet vilket gör miljön det till den pärla den är idag.

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om lite om tvillingsstugan och lovade ytterligare inblickar i miljön och arbetet på Linneryd. Så här 1½ år senare får jag skamset konstatera att det hittills inte har blivit några fler. Men byggnaden och resultat förtjänar det verkligen, i väntan på flera blogginlägg så får ni njuta av bilderna i Gård & Torp (nr 10/2013).

Roland lägger in ved i spisen, i det stora "dubbla köket". Byggnaden är nämligen en tvillingstuga och har inrymt två separata kök.

Roland lägger in ved i spisen, i det stora ”dubbla köket”. Byggnaden är nämligen en tvillingstuga och har inrymt två separata kök men har varit sammanlagda sedan omkring sekelskiftet 1900. Uppslag ur Gård & Torp 10/13.

Den övre hallen med det landskapsmåleri som uppenbarande sig under tapetlagren. Målningarna har konserverats.

Den övre hallen med det landskapsmåleri som uppenbarande sig under tapetlagren. Målningarna har konserverats av länsmuseets konservatorer. Uppslag ur Gård & Torp 10/13.

Britt-Marie Börjesgård

Annonser

Rapporttider

Under vinterhalvåret har vi normalt lite mindre arbete i fält, vilket ger tid till rapportskrivande. Projekt ska summeras och sammanställas, stora som små. Kan gälla tio timmars arbete eller arbete under tio år. Ett långt och spännande projekt som länsmuseet har följt som antikvariskt medverkande sedan 1999 är restaureringen av en äldre manbyggnad i Malmbäcks socken. En tvillingstuga som har återfått mycket av sin forna prakt. En intressant resa, där vi från början inte hade förstått hur många lager kulturhistoria byggnaden innehöll.

Jag kommer att ge några inblickar framöver.

En tvillingsstuga kan förenklat beskivas som två sammanbyggda och spegelvända enkelstugor. Ibland har det funnits förbindelser, dörröppningar, mellan de två bostadsenheterna och ibland var de två delarna helt åtskilda. Idag är flertalet omgjorda till enfamiljsboende och känns exteriört igen på att de är längre än en normal parstuga.

Tvillingstugan Linneryd

Byggnaden efter slutförd restaurering.

Att den aktuella byggnaden var en tvillingsstuga började vi förstå då fastighetsägaren hittade två spiskomplex i det stora köket. Omkring 1900 byggdes huset om för ett hushåll, mellanväggen mellan de två köken revs och det ena spiskomplexet byggdes in och doldes bakom ett skafferi. Även hallarna lades samman, där fanns inga synliga spår efter att det hade varit två skilda enheter. Och som kronan på verket uppfördes en centralt placerad veranda med snickarglädje. Det enda, förutom längden, som skvallrade om att det nog trots allt var en tvillingstuga, var de två bevarade kamrarna på övervåningen. Samt ett gammalt fotografi där de båda köksdörrarna kan anas.

Britt-Marie Börjesgård