Bakom det gamla rådhuset

Om du står på Hovrättstorget i Jönköping och blickar västerut är det sannolikt det främst är det röda gamla rådhuset som fångar din uppmärksamhet. Men bakom det ligger också en byggnad som är värd att uppmärksamma.

På tomten bakom Gamla rådhuset uppfördes i slutet av 1780-talet ett stort timmerhus med putsad fasad. Genom åren kom det att användas som bland annat länsresidens och societetshus. Byggnaden brann ner 1965 och ersattes 1968 då av det nu befintliga handels- och kontorskomplexet.

2016-03-22 Domushuset_AF 010Byggnaden från 1968 uppfördes från början som ett varuhus för Domus, som var en del av Konsumentkooperationen. Denna organisation hade ett eget arkitektkontor och en av kontorets ledande arkitekter var Dag Ribbing. Genom åren kom han att rita flera Domus-varuhus i landet. Det i Jönköping skapade han tillsammans med sin son Lennart Ribbing.

Det var en särskilt känslig uppgift att rita ett helt nytt hus bakom den gamla rådhusbyggnaden och för att inte konkurrera med rådhuset ville man skapa en återhållsam bakgrundsbyggnad som inte förtog intrycket från torgets monumentbyggnader. Således fick varuhusfasaden mot torget en svagt välvd fasad av Lemunda-sandsten helt utan fönster. Processen att komma fram till denna lösning var komplicerad och de antikvariska instanserna var inte helt eniga. Man såg bland annat en risk att stenväggen utan fönster skulle uppfattas som en brandmur och signalera att det var en baksida.

2016-03-22 Domushuset_AF 005

Som en liten blinkning placerade arkitekterna en huggen relief i fasaden. Den är en stiliserad bild av det tidigare huset som stod på tomten. Att på något sätt dokumentera och presentera en byggnads föregångare på detta sätt var ett grepp som Dag Ribbing använt redan tidigare. Vid korsningen Bredgränd-Kungsängs-gatan i Uppsala använde han redan på 1950-talet samma princip. 2014-328_Nässjö stads kyrka fasad_AF_2016-03-18 0032014-328_Nässjö stads kyrka fasad_AF_2016-03-18 002

 

 

 

 

Text och illustrationer: Anders Franzén

Läs mer om Dag Ribbing i Agneta Åsgrim Berlin (Red, 2007) Visioner och vardagsarkitektur – byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet.

Läs mer om Gamla rådhuset och Societetshuset i Bo E Karlson (2010) Jönköping – den nya staden. Bebyggelse och stadsplanering 1612–1870.

Annons

Gamla Rådhuset i all sin prakt

En av Jönköpings äldsta och mest praktfulla byggnader är Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget. Byggnaden är aktuell nu i dagarna när byggnadsställningarna rivs och fasaderna åter kan upplevas. Tekniska kontoret inom Jönköpings kommun tog för ett tag sedan initiativ till en exteriör restaurering och vi som varit inblandade känner oss nöjda med resultatet. En mer omfattande fasadupprustning företogs senast 1977, så nu var det dags igen.

Efter restaureringVårt mål den här gången har varit att bibehålla den tidigare färgsättning, eftersom den utgick från den ursprungliga från 1600-talets slut. Att hitta kulörbeteckningarna var inte svårt, utan de fanns arkiverade på länsmuseet.

Den gamla rådhusbyggnaden ritades 1692 av landshövdingen Erik Dahlberg. Inledningsvis gick det trögt, men 1696 påbörjades bygget under murmästaren Fabian Wolthers ledning. I oktober 1699 skede invigningen.

KristinagårdenLandshövdingen Erik Dahlberg var en mångfrestare och han har gjort sig känd inom flera områden, bland annat som arkitekt. Ett exempel på nära håll är Kristinagården invid Kristine kyrka. Denna byggnad uppfördes som skolhus ungefär samtidigt med rådhuset. Teckningen här invid visar hur skolan kan ha sett ut när den var nybyggd. Den skall ha haft ungefär samma färgsättning som rådhuset.

2015-156_Karolinerhuset Växjö Anders Franzen_2015-09-11 091Länsmuseet utför för närvarande en utredning kring det så kallade Karolinerhuset i Växjö. Karolinerhuset uppfördes på 1690-talet som skolbyggnad alldeles invid Växjö domkyrka. Det har tidigare varit oklart vem som ritade Karolinerhuset, men vår nya utredning argumenterar för att Erik Dahlberg varit upphovsman även här. Förutom likheterna i utformningen finns det fler kopplingar, exempelvis att murmästaren Wolther var delaktig i båda projekten. Dessutom anger en källa att Karolinerhuset ritats av någon på Fortifikationsstaten i Jönköping. Vem var chef för fortifikationsstaten om inte – Erik Dahlberg!

Text och foto: Anders Franzén

Teckningen är skapad av tecknaren B. Göran efter anvisningar av fil. dr Bo E .Karlson.