Arkiven ger liv åt historien

Ibland gör vissa uppdrag att vi får chansen och möjligheten att gå in i arkiven. För att kunna skriva skylttexter till ruinen efter hammarsmedjan och kolladen vid Marieholms bruk fick jag tillbringa en dag bland brukets kapital- och avräkningsböcker i kommunens arkiv i källaren under kommunhuset i Gnosjö. Tidsfönster öppnade sig.

Våren 1874 startar bygget av ett nytt valsverk i på platsen för den gamla hammarsmedjan. Byggmaterialet tas från när och fjärran, bandjärn, stångjärn och tegel hämtas ut företagets egen produktion, virke i form av furuträd, granar och bjälkar köps av bönderna i grannbyarna. Fönsterbågar som här kallas lunetter kommer från den relativt nygrundade Jönköpings Mekaniska Werkstad, eller F. G Sandvalls som det står i de första noteringarna (Sandvall var järnhandlare i Jönköping och en av intressenterna i JMW). Fönsterglaset kommer från Gyllenfors glasbruk, som låg sydost om Gislaveds by, och som sedan blev lokaliseringen för gummifabriken. Glas såldes vid den tiden i kistor. För byggnationen gjorde J. Svanström från Lindefors 118 dagsverken, á 4:50 dagen. Men långt fler dagsverken gjordes av de som var knutna till bruket.

dagsverk

Dagsverkskontot oktober 1875, fördelat mellan brukets olika konton.

Ritningen för ombyggnaden levererades av Carl Fredrik Wennberg, som var son till den tidigare delägaren Nils Wennberg från Barnarp. Ersättningen om 3 000 riksdaler gällde inte bara ritning och ombyggnad av valsverket utan avsåg också smedja och spikfabriken. Carl Fredrik Wennberg var utbildad ingenjör och hade tidigare arbetet en period på bruket. Vid faderns bortgång 1868 gick ägoandelarna i Marieholms bruk till hans måg Sven-August Colléen, som redan tidigare ägde delar av bruket.

Valsarna, som var så kallade kokillvalsar, beställdes från Åkers styckebruk i Sörmland. Det var först fem valsar som levererades 1874 och fyra valsar påföljande år.

Arkiven ger en bild av livet, arbetet och produktionen på bruket, men också en glimt av de nätverk som finns mellan bruken och andra företagare i regionen.

Hur fick man då kunskap om branschen och innovationer i stort? Att man visste att Åkers styckebruk tillverkade nya moderna kokillvalsar kan kanske härledas till  att både Marieholms bruk och Åkers styckebruk ställde ut på en nordisk industri- och konstindustriutställning i Köpenhamn 1872, där Åkers styckebruk visade bl.a. kokillsvarvar. Och hur vet jag det? KB, Kungliga biblioteket har digitaliserat ett antal tidskifter och tidningar från 1800-talet. Och Teknisk tidskrift nämner detta i en ett referat från utställningen. En tråd leder till en annan och snart har en hel väv formats och historien växer fram inför våra ögon.

Britt-Marie Börjesgård

 

Annons

Bland bodar och uthus hittar man ibland en industri

Uthus är ofta enkla byggnader, men de kan berätta mycket ändå. De kan berätta om levnadsvillkor och sociala förhållanden, men också om arbete och industrihistoria.

I Gnosjötrakten och i andra småföretagarbygder, har mindre verkstäder och industrianläggningar ofta inrymts i uthus på tomten. Ibland har uthuset utgjort den första industrilokalen för att sedan expander till större lokaler, ibland har verksamheten varit kvar i det lilla uthuset. Det är byggnader som kanske inte direkt går att känna igen som verkstadslokaler. I Marieholm fanns t.ex. Allan Ahlgrens verkstad där produktionen bestod av råttfällor och fågelmatare m.m.

Hultbergs metallduksväveri i Fifflaryd i Anderstorps socken är uppförd som en mindre uthusbyggnad i gårdsmiljön. Verksamheten etablerades 1929 och pågick fram till 1993. De här uthusen är enkla byggnader men där en hel värld öppnar sig när man kliver in…

metallduksväveri översikt

Dessa bilder är från 1995 då länsmuseet genom kollegan Agneta Åsgrim Berlin och vår fotograf Göran Sandstedt var ute och gjorde en komplettering från länet av typisk och unik bebyggelse i samband med att vi visade utställningen ”Svenska hus”. Projektet omfattade bland annat en utställning av Riksutställningar och en TV-serie producerad av Katarina Dunér om svensk bebyggelse. (Om du har missat dessa fina program finns de numera tillgängliga via SVT:s öppna arkiv.) Tyvärr finns inte längre produktionsutrustningen bevarad på plats.

Britt-Marie Börjesgård