Kulturarvsdag i Eksjö och Bruzaholm


Söndagen den 11 september arrangeras Kulturarvsdagen runt om i hela Europa. Då ordnas guidningar och visningar på platser med intressant historia och stora kulturvärden. I Eksjö kommun visas två helt skilda miljöer, dels finns möjlighet att följa med på en vandring i trädstaden Eksjö under länsmuseets ledning, dels visas den så kallade Kristallen i brukssamhället Bruzaholm.

Vandring i Eksjö
Gamla stan i Eksjö är välkänd för sin rika träarkitektur. Husen är som mångbottnade historieböcker, lager har lagts till lager genom århundradena. Men motsatsen förekommer också genom att senare tillägg har rensats bort och husens äldsta historia har plockats fram.

Fornminnesgården är en av de fastigheter som har återställts till ett äldre utseende. Så här såg husen ut från Åbron 1929.

Fornminnesgården är en av de fastigheter som har återställts till ett äldre utseende. Så här såg husen ut från Åbron 1929.

Vandringen i Eksjö sätter fokus stadens träbyggnadskonst, fasader, byggnadsdetaljer, byggnadsteknik, stilhistoria, moderniseringar och restaureringar genom tiderna. Byggnadsantikvarie Britt-Marie Börjesgård  leder vandringen, hon kommer också att berätta om dokumentationen av de hus i Forssellska gården som förstördes i branden augusti 2015 och vilken ny kunskap som den tragiska händelsen trots allt har gett. Kulturvandringen startar kl. 13 med samling på Stora Torget.

Modernistisk arkitekturpärla restaureras i Bruzaholm
Ett stenkast från Väg 40, mellan Eksjö och Mariannelund, finner man helt oväntat ett stort växthus och en försäljningspaviljong med fasader av trä, glas och ärgad koppar. Med sin djärva arkitektur sticker anläggningen ut i sin omgivning av industribyggnader och vardagliga egnahem. Byggnaderna uppfördes i modernistisk stil i början av 1960-talet. De bär på en intressant historia med anknytning till ortens framgångsrika metallduksindustri. Ägaren, disponent Erik Bengtsson hade moderna och estetiskt djärva idéer för fabrikens och samhällets utveckling. Fram till 1980 var Kristallen en mötesplats i brukssamhället. Här kunde man inhandla blommor, grönsaker och konstglas från de småländska glasbruken.

kristallen pågående arbetenAtt restaurera modernismen
Idag är Kristallen en byggarbetsplats. Under 2016 har ett treårigt projekt inletts för att restaurera Kristallen, växthuset och den yttre miljön.  Restaurering kan genomföras tack vare kulturvårdsanslag från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Jönköpings län. Huvudman för projektet är Föreningen Kristallen i Bruzaholm, i nära samarbete med Kristallens ägare.

En vision för Kristallen
Kristallen är ett modernt arkitekturarv och en kulturmiljö av både lokalt och nationellt intresse.  Visionen är att Kristallen åter skall bli en mötesplats och ett besöksmål i Bruzaholm och Eksjö kommun. Här finns möjlighet att skapa en spännande miljö för konserter, konstutställningar och kanske också ett trädgårdscafé.

Kom och ta del av den spännande berättelse som döljer sig bakom detta moderna projekt, och om arbetet som pågår för att finna en ny användning för byggnaderna och säkra deras framtid.

Programpunkter:
Öppet Hus 12 – 16. Adress Bruksgatan 3, Bruzaholm
Fri entré. Kaffeservering. Utställning om Kristallen.

Kl 13. Birgitta Holm, ordförande i Föreningen Kristallen i Bruzaholm, informerar om Kristallens historia och arbetet med att rädda byggnaden och ge den ett nytt innehåll.

Kl 13.15 Arkitekt Peter Kautzky berättar egna minnen från Kristallens tillkomst 1961–1962. Som ung arkitekturstuderande praktiserade han på arkitekt Sven Wranérs kontor i Gävle och fick då förtroendet att medverka vid projekteringen av Kristallen.

Kl 14. Att restaurera modernismen. Ett samtal om varför vi bevarar det moderna kulturarvet samt om problem och möjligheter vid restaurering av 1900-talets nya konstruktioner och material. I panelen medverkar länsantikvarie Mattias Sörensen, Nils-Åke Friman, projektledare för restaureringen och Agneta Åsgrim Berlin, antikvarie. Samtalsledare är André Blomgren, Svenska Byggnadsvårdsvårdsföreningen, Jönköping.

Kl 15. Rundvisning och möjlighet till frågor.

VÄLKOMNA!

Britt-Marie Börjesgård     Agneta Åsgrim Berlin

Annons

Se Kristallen i Bruzaholm

Nu på söndag, den 8 september, arrangeras Kulturarvsdagen runt om i hela Europa. Då ordnas Öppet Hus och visningar på platser med intressant historia och stora kulturvärden. En sådan miljö är den så kallade Kristallen i Bruzaholm.

Kristallen med odlingar på 1960-talet.

Kristallen med odlingar på 1960-talet.

Ett stenkast från Väg 40, mellan Eksjö och Mariannelund, finner man helt oväntat ett stort växthus och en modernistisk glaspaviljong, med fasader av trä, glas och ärgad koppar. Med sin djärva arkitektur sticker anläggningen ut i sin omgivning av industribyggnader och vardagliga egnahem. Kristallen uppfördes för 50 år sedan och var fram till 1970-talet en mötesplats i det lilla brukssamhället. Här kunde man inhandla blommor, grönsaker och konstglas från de småländska glasbruken. Efter en förfallsperiod görs nu genomsamma ansträngningar, länsstyrelsen, länsmuseet, Eksjö kommun, lokala krafter och fastighetsägaren för att anläggningen ska kunna bevaras.

Man försöker också finna ny användning för byggnaden för att på så sätt mera långsiktigt säkra dess framtid. På kulturarvsdagen har du chansen att få veta mer om vad som döljer sig bakom detta moderna projekt.

Välkommen till Kristallen i Bruzaholm  mellan kl. 12–16. Det blir guidade visningar och information kl. 13 och 15. Se utställningen om Kristallens arkitektur och historia, kaffe serveras. Adressen är Bruksvägen 3 i Bruzaholm, vid Riksväg 40 mellan Eksjö och Mariannelund/Vimmerby.

Arrangörer är Arbetsgruppen för Kristallens bevarande med deltagande av fastighetsägaren, Jönköpings läns museum och Eksjö kommun.

Kulturarvsdagen är ett årligt återkommande evenemang runt om i Europa som lockar miljontals människor. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvdagen fick sitt nuvarande namn 2010 och ersatte då ”Kulturhusens dag” som har firats i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Datumet är dock detsamma – alltid andra söndagen i september. Temat i år är ”Människors mötesplatser”. Riksantikvarieämbetet är nationell samordnare för kulturarvsdagen.

Britt-Marie Börjesgård

Unik trädgårdsarkitektur i Bruzaholm återuppstår för en dag

Kristallen med odlingar på 1960-talet.

Den som passerar Bruzaholm på riksväg 40 mellan Eksjö och Vimmerby har kanske skymtat ett ”glashus” med ärggrönt tak sticka upp bakom järnvägsbanken. Det är den så kallade ”Kristallen”, en byggnad med utpräglat modernistisk arkitektur – något som man kanske inte förväntar sig att finna här, i ett småländskt brukssamhälle mitt i granskogen.

På söndag den 12 augusti är det ett lämpligt tillfälle att stanna till och titta närmre på den unika och kulturhistoriskt intressanta miljön. I samband med den  traditionsenliga Bruzaholmsdagen är  det i år också  Öppet Hus i Kristallen och växthuset.

Kristallen uppfördes i för precis 50 år sedan, avsedd som försäljningspaviljong för snittblommor och krukväxter. Här såldes även exklusivt småländskt konstglas och keramik. Byggnaden bär på en intressant historia med anknytning till de metallduksfabriker som tidigare fanns i samhället. Arkitekt var Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle, under medverkan  den unge arkitekturstudenten Peter Kautzky. Byggnaden har en kubistisk framtoning med kvadratisk grundplan, glasade väggpartier och koppartäckt tak, som kröns av en asymmetriskt knäckt lanternin. Invändigt är det en lätt och luftig konstruktion med synliga pelare och balkar av furu och väggar och tak av furupanel. Vägg i vägg ligger återstoden av det stora växthuset, där prydnadsväxter, tomater och vindruvor drevs fram med varsam hand av trädgårdsmästare Harry Hardebrink.  Framför växthuset anlades en terrasserad park med kalkstenstrappor, prydnadsväxter och fruktträd på rad.

Sedan flera årtionden står anläggningen övergiven, men nu spirar hoppet om en framtid för ”Kristallen”. Ett arbete har inletts för att på sikt restaurera miljön och ge platsen ett nytt liv. Den 12 augusti kommer Kristallen att leva upp för en dag. I växthuset blir det försäljning av blommor och plantor från handelsträdgårdar i trakten och där visas också en utställning om Kristallens historia. Kl 12  och kl 14 blir der rundvisning med antikvarie Agneta Åsgrim Berlin från Jönköpings läns museum som ciceron.

Öppet hus i Kristallen är ett inslag i ”Bruzaholmsdagen i bruksmiljö” , som traditionsenligt anordnas varje sommar i Bruzaholm. Det är också en del av det rikstäckande evenemanget Tusen trädgårdar, som innebär att mängder av trädgårdar och parker i hela landet hålls öppna för besök just den 12 augusti. Se vidare www.tradgardsriket.se

Kristallen med konsnären Liss Erikssons bronsskulptur Klarinettisten.
Foto Rolf Dahlström, omkr 1965.

Historien bakom Kristallen

Om vi vänder blicken till ”Kristallens” grannskap finner vi en industribyggnad, med uppstickande sågtak och prydliga gula tegelfasader. Här tillverkar Bruzaholms Ståldukar AB  metallduk eller vira, för pappersindustrins behov. Berättelsen om ”Kristallen” börjar med fabrikens grundare, disponent Erik Bengtsson. Han var son till Bruzaholms mäktige företagsledare under 1900-talets första årtionden, Gösta Bengtsson. Denne hade grundat den första metallduksfabriken i västra delen av samhället och inrättat sig som en gamla tiders brukspatron i en pampig och herrgårdslik villa, den s k Bengtsgården. Men en brytning i familjen ledde till att sonen Erik år 1948 startade en konkurrerande metallduksfabrik, AB Maskinduksverken. Företaget byggdes upp och blomstrade under hans skickliga ledning. Med Erik Bengtsson var inte bara en driven företagsledare och ingenjör – han hade ett estetiskt sinne och starkt konstintresse, och han var en passionerad blomstervän. I Kristallen kunde intresset för arkitektur och odling förenas i en miljö, som var ägnad till glädje och rekreation för fabrikens anställda och för hela samhället.

Agneta Åsgrim Berlin

Karta, hitta vägen!