Konservering i Bottnaryds kyrka

Altaruppsatsen i Bottnaryds kyrka är som ett skimrande smycke i kyrkans kor. Enligt kyrkobeskrivningen är den ett ”nordtyskt arbete” – utan närmare precision – som år 1677 skänktes till kyrkan av dåvarande landshövdingen Peder Örneklou på Gunillaberg. Örneklous hustru Christina var dotter till Johan Printz, Bottnarydssonen som blev guvernör i Nya Sverige, Nordamerika,  i mitten av 1600-talet, återvände hem och slog sig ned på Gunillaberg.

Altaruppsatsen är uppbyggd i flera våningar. Nedtill på predellan finns en målning där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Huvudscenen ovanför är en nattvardsskildring i relief. Upptill en korsfästelsescen som kröns av en skulptur av den segrande Kristus. Mängder av detaljer som ljust marmorerade kolonner, förgyllda friser, sidostycken med skuren ornamentik.

Uppsatsen är ommålad vid flera tillfällen, första gången redan 1703. Då stod målarmästare Anders Falck från Bogesund för ”stofferingen” – som bemålningen kallades i äldre tider. Idag kan vi njuta av originalmåleriet på predellans ”tvättscen” och bakgrundsmålningen till krucifixet. I övrigt är alla skikten omgjorda på ett eller annat sätt.

Under några veckor har konserveringsarbeten pågått på bland annat altaruppsatsen i Bottnaryds kyrka. Färg- och förgyllningsskikt, som hade börjat släppa från trästommen, har fästs ned igen och alla ytor har rengjorts. Gyllene ytor har också fått ett extra ytskydd för att hålla bättre på sikt och för att ge det där extra glimret man gärna vill se på kyrkorummets viktigaste plats.

 

Annons

Prakt från ovan 2

Målarmästare Anders Falck och taket i Bottnaryds kyrka

Samhället Bottnaryd är beläget invid R40 på gränsen mellan Jönköpings och Västra Götalands län. Kyrkan uppfördes 1666-67 och ersatte då en tidigare, medeltida kyrka som – likt många andra i sitt slag – blivit dåligt underhållen och dessutom för liten för sin växande församling. Kyrkan byggdes i trä och hela socknen var behjälplig i bygget. Men det blev en kostsam historia och församlingen fick spara i ytterligare drygt 25 år för att ha råd med det rika interiörmåleriet vi ser i dag.


1693 fick målarmästare Anders Falck uppdraget att måla både väggar och tak i kyrkan. Arbetet utförde han tillsammans med två medarbetare, och det blev färdigt 1695. I kyrkans räkenskaper finns inskrivet: ”Ofvanstående Tvåhundrade och sjuttio Daler S. hafwer jag pliktigast bekommit som härmed qvitteras af Bottarij kyrko kassa 3 Maii 1695 Anders Falck.”
Motiven i långhustaket är en Helvetesskildring i väster, Yttersta domen i mitten samt över koret det Himmelska Jerusalem. I korsarmarna finns De tre männen i den brinnande ugnen respektive De förtorkade benen får liv, Elias himmelsfärd och Jesus uppväcker Lasarus. Måleriet är utfört i oljefärg med ett myller av figurer och symbolik i bilderna. Anders Falcks signatur finns ”i förvanskat skick” intill taket i kyrkans nordöstra hörn.

Kyrkomålare Anders Falck var bördig från Falkenberg.  Han bosatte sig så småningom i Bogesund (nuvarande Ulricehamn), där han dekorerade taket i stadens kyrka 1688. Han fick flera större uppdrag bland de kringliggande kyrkorna. Förutom Bottnaryds kyrka kontaktades han bland andra av församlingarna i Burseryd (1693), Angerdshestra (1706) och Bondstorp (1710) för att dekorera taken i dessa kyrkor. De två sistnämnda målningarna blev dock övermålade under första delen av 1800-talet. Anders Falck verkade även som bildhuggare och ska ha tillverkat några av huvudbaneren i Bottnaryds kyrka.

Åtgärder under åren
Vid en större restaurering 1888 lades en fernissa över takmålningarna. Orsaken var troligen att man ville få upp lystern i färgerna: sot från levande ljus måste ha mattat och mörknat målningarna under årens lopp. Men under 1947-48 togs fernissan bort. Konservator Sven Wahlgren från Kalmar, som senare kom att ha sin verksamhet vid länsmuseet i Jönköping, arbetade med fernissborttagning och rengöring av både tak och väggar.
1968-69 installerades el i kyrkan. Inför detta omfattande ingrepp sågs interiören över och både tak och väggmålningar rengjordes på nytt. Med tanke på att ljuskällan ditintills utgjorts av levande ljus var det inte konstigt att rengöringsbehovet fanns redan efter 20 år. Även denna gång utfördes arbetet av konservator Sven Wahlgren.

Under hösten 2014 kommer en hel del konserveringsåtgärder att utföras i Bottnaryds kyrka. Men inte i taket: det är i gott skick och har bibehållit sina djupa och klara färger genom åren.

 Ninni Ekre