Gamla Rådhuset i all sin prakt

En av Jönköpings äldsta och mest praktfulla byggnader är Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget. Byggnaden är aktuell nu i dagarna när byggnadsställningarna rivs och fasaderna åter kan upplevas. Tekniska kontoret inom Jönköpings kommun tog för ett tag sedan initiativ till en exteriör restaurering och vi som varit inblandade känner oss nöjda med resultatet. En mer omfattande fasadupprustning företogs senast 1977, så nu var det dags igen.

Efter restaureringVårt mål den här gången har varit att bibehålla den tidigare färgsättning, eftersom den utgick från den ursprungliga från 1600-talets slut. Att hitta kulörbeteckningarna var inte svårt, utan de fanns arkiverade på länsmuseet.

Den gamla rådhusbyggnaden ritades 1692 av landshövdingen Erik Dahlberg. Inledningsvis gick det trögt, men 1696 påbörjades bygget under murmästaren Fabian Wolthers ledning. I oktober 1699 skede invigningen.

KristinagårdenLandshövdingen Erik Dahlberg var en mångfrestare och han har gjort sig känd inom flera områden, bland annat som arkitekt. Ett exempel på nära håll är Kristinagården invid Kristine kyrka. Denna byggnad uppfördes som skolhus ungefär samtidigt med rådhuset. Teckningen här invid visar hur skolan kan ha sett ut när den var nybyggd. Den skall ha haft ungefär samma färgsättning som rådhuset.

2015-156_Karolinerhuset Växjö Anders Franzen_2015-09-11 091Länsmuseet utför för närvarande en utredning kring det så kallade Karolinerhuset i Växjö. Karolinerhuset uppfördes på 1690-talet som skolbyggnad alldeles invid Växjö domkyrka. Det har tidigare varit oklart vem som ritade Karolinerhuset, men vår nya utredning argumenterar för att Erik Dahlberg varit upphovsman även här. Förutom likheterna i utformningen finns det fler kopplingar, exempelvis att murmästaren Wolther var delaktig i båda projekten. Dessutom anger en källa att Karolinerhuset ritats av någon på Fortifikationsstaten i Jönköping. Vem var chef för fortifikationsstaten om inte – Erik Dahlberg!

Text och foto: Anders Franzén

Teckningen är skapad av tecknaren B. Göran efter anvisningar av fil. dr Bo E .Karlson.

Annons

En känd byggmästare

En byggmästare vi däremot vet mera om är Anders Andersson (1861-1934) i Eksjö. Han startade 1899 tillsammans med Isak Abrahamsson firman Andersson & Abrahamsson som kom att bli den största byggfirman i trakten. De hade båda praktisk utbildning inom sitt fackområde, yrkespraktik och egen verksamhet med sig i bagaget. Deras absolut största uppdrag under deras 25-åriga samarbete var Sävsjö sanatorium. Ett storslagen träbyggnad som var ett privat behandlingshem för lungsjuka, byggnaden utformades i nära samarbete med överläkaren Hjalmar Tideström och stod klar 1907.

Sanatoriet i Sävsjö blev därmed Sveriges största och träbyggnaden med sin 80 meter långa fasad var och är fortfarande en imponerande stor byggnad. Verksamhet för lungsjuka hade bedrivits sedan 1870-talet i Sävsjö under mera provisoriska former, de goda förbindelserna sedan södra stambanan invigdes 1864 var en viktig etableringsfaktor. Sanatoriet var ett av flera sanatorier i Småland vid 1900-talets början. Den rena höga luften var betydelsefull i behandlingsmiljön. I Jönköpings län fanns sanatorier även i Hässleby (Mariannelund), Eksjö och Romanäs utanför Tranås.

Firma Andersson & Arbramsson ritade många om- och nybyggnader i Eksjö. Från att både ha ritat och byggt kom de efterhand att allt mera inrikta sig på byggnation. Bland byggmästare synes byggande och gestaltande var en uppgift som hade en tendens att gå i arv. Av Anders Anderssons barn blev sonen Emil också byggmästare och de, far och son drev verksamhet tillsammans från 1924. Edvard, ett av de andra barnen blev arkitekt, mera känd under namnet Edvard Stenlåås och framförallt verksam i Jönköping.

Bagare Petterssons hus i Eksjö ritat av Anders Andersson 1894.

Sävsjö sanatorium drevs som lungsjukhus fram till 1959, från 1947 i Göteborgs stads ägo, ooch därefter som eftervårdssjukhus till 1985. Byggnaden är nu konferensanläggning. Via länkarna kan du läsa mera om sanatoriets historia. Eller om du verkligen vill gå till källorna, läs Elna Nilssons ”Sävsjöbibel” Sävsjö ett samhälles liv och utveckling vid stambanan.

Anders Andersson och arkitektsonen Edvard Stenlåås är några av de i länet verksamma byggmästare och arkitekter som vi skriver om i länsmuseets årsbok 2007 Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet.

Britt-Marie Börjesgård