Visioner och resultat

Med Jönköpings stadsbyggnadsvision kom fokus att hamna på Munksjön, dels sjön som en tillgång i stadsrummet, men också som en möjlig byggyta. Från länsmuseets sida har vi varit involverade i så motto att vi på kommunens uppdrag har gjort kulturhistoriska analyser och utredningar, först om norra Munksjön 2001 och sedan södra Munksjön 2008, vidare har vi yttrat oss över planerna. Redan i april 2002 lämnade museet sina synpunkter över det norra ramprogrammet.

Länsmuseet delade i sak programmets uppfattning, att norra Munksjöstranden behövde återupprättas som ett människovänligt och värdigt stadsrum. Området hade mycket stora brister, både vad gällde trafikmiljön, oläkta sår i byggnadslinjen och dåligt utnyttjande av solsidan mot sjön. Museet var dock skeptisk till att ramprogrammet i praktiken hade svårt att förena alla de önskade och ibland motstridiga målsättningarna.

Museet skrev att den föreslagna bebyggelsen (kvarteren Atollen, Ansvaret och Apeln) ”utgör en kompakt och storskalig struktur i direkt anslutning till Jönköpings få bevarade historiska stadsmiljöer”. Den innebär även ”att den visuella kontakten med Munksjöns vatten och strandområden går förlorad för den som rör sig utmed östra delen av Södra Strandgatan. De höga huskropparna medför dessutom en skuggningseffekt på den solsida som tidigare har lyfts fram som ett värde.”

Förslaget innebär ”att en mycket omfattande byggnadsetapp i ett svep adderas till den gamla stadskärnan och kan komma att bli mycket dominerande i förhållande till tidigare årsringar. Länsmuseet vill betona värdet av kontinuitet i stadsbyggandet och att invånarna också kan känna igen sig i sin stadsmiljö. Aspekter som historisk identitet och kulturmiljö har inte spelat någon framträdande roll för stadsvisionen, men betyder mycket för människornas trivsel och måste få finnas med i  bilden vid en förnyelse i denna skalan.”

När vi nu 2012, mitt under byggnationen av det nya storskaliga komplexet i kvarteret Atollen blickar ut från museet bort mot Väster ser vi inte mycket mera än en betongmur. Den färdiga byggnaden kommer givetvis att få en gestaltning, men höjden är satt. Trädkronorna i Hamnparken, Sofiakyrkans tornspira, stadsparksbergets siluett och Munksjöns strandlinje är borta ur vår åsyn. Insändarsidorna ger uttryck för och speglar det vi då framförde som farhågor. I sådana här sammanhang är det inte roligt att behöva vara efterklok.

Därför är det viktigt att dessa frågor kommer upp i ett tidigt skede och sedan beaktas i planprocess och genomförande. Att de mjuka värdena, historisk identifikation och kulturmiljö mera tycks finns med i utgångspunkten inför utvecklingen av Södra Munksjön kan förhoppningsvis båda gott inför kommande etapper.

Britt-Marie Börjesgård

Annonser

4 thoughts on “Visioner och resultat

 1. Jag tycker det är mycket viktigt att inte heller glömma Munksjö bruks utfomning när det nu verkar bli förändring där. Det är ledsamt att den vackra tegelbyggnaden i söder rivits, men jag har förstått att det var nödvändigt. Kanske kan den återuppstå, till och med med orginalskylten. De resterande byggnader som inte enbart är magasin ser jag att så lite som möjligt görs vid det yttre och att de enbart anpassas till nya användningar. Kontor, kaféer, butiker och mötesplatser är något som läget skulle passa till. Längre upp från stranden passar självklart bostäder bäst. I de mellanrum som bildas och inte är nödvändiga som gångstråk eller platsbildningar ser jag modernt formspråk med industriella material, glas, plåt och liknande. Även de magasin som monteras ner ser jag återsksapade i liknande grundform, fast med funktionellare och modernare utformning.

  Tack för en intressant blogg
  /Viktor

  • Hej Viktor!
   Roligt att du gillar vår blogg! Ja, gestaltningen av Munksjöområdet är angeläget och viktigt. Munksjöfabriken är och har varit av stor betydelse för staden, både på gott och ont. Den har varit en stor och tongivande arbetsplats och byggnaderna är viktiga och välkända i stadens siluett. Personligen tycker jag det är väldigt tråkigt att påsfabriken revs, den var ju utpekad som en bevarandevärd och kulturhistoriskt intressant byggnad. En av anledningarna till rivningen var att den ansågs ligga i vägen för en tänkt framtida ny bro och kommunikationsled över Munksjön. Det hade varit intressant att pröva ett alternativt planförslag där den nya skisserade strukturen planlades utifrån förutsättningen att påsfabriken skulle vara kvar. Nu gav man ju upp den utan att försöka.
   Jag delar din uppfattning att den nya bebyggelse ska vara modern, men ändå ta viss ”spjärn mot” den äldre industribebyggelsen vad gäller materialval och former. Det är i mixen mellan gammal och nytt ett intressant och spännande stadsrum utvecklas, den äldre bebyggelsen ger identitet och historiska dimensioner, vilket också skapar igenkänning och trivsel!

   • Var det därför påsfabriken revs tycker jag att de gjorde det helt i onödan! Jag tycker att det är svårt att hitta information, jag har sökt och det enda jag hittat är en artickel i jnytt, där de säger de ska riva 15 byggnader. Att riva påsfabriken med den motivationen tyder på dålig kreativitet. Jag tycker att byggnaden skulle ses som mer värdefull än så, och med tanke på vad man kan göra om man verkligen vill är det då verkligen en besvikelse. Vilka lokaler det skulle kunna blivit om byggnaden fått stå kvar. Dessutom tycker jag att idén med en bro till inte är särskit övertygande. Det skulle skada Munksjöns ”sjölänsla” helt.

   • Argumenten för rivning var att marken kommer att fyllas ut samt att en eventuell bro över Munksjön planeras ha en angöringsväg genom byggnaden vidare bedömdes inte påfabriken passa in den rutnätsstruktur som planeras för den kommande bebyggelsen. Rivningen utfördes dock i ett skede innan någon gällande plan fanns för området, vilket länsmuseet och länsstyrelsen var väldigt kritiska till i sina yttranden över rivningsansökan för ett drygt år sedan. Det finns nu ett detaljplaneförslag över södra delen av farbriksområdet. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens informationskontor i Juneporten. Det ska även vara ett samrådsmöte på tisdag i nästa vecka. Se länken http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplaner/pagaendedetaljplanarbete/detaljplanforsodradelenavmunksjofabriksomradekvlappen5mfl.4.4887a21913adb38648c3728.html
    Det som är rivet är borta, det som är viktigt framledes är att fortsättningen blir bättre och här finns ännu en chans att delta i diskussionen.

    Vad gäller ytterligare en bro över Munksjön så delar jag din tveksamhet. Munksjön är en så lite sjö att en ytterligare avdelning av den gör att den riskerar att snarare uppfattas som ett antal dammar än som en hel sjö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s